Familie Opstellingen

Patricia Meyntjens

Levenswijzer: Familieopstellingen


Deel 3: werken met onbewuste thema's uit het verleden


Veel mensen hebben de ervaring dat ze ondanks intens werken aan zichzelf steeds opnieuw dezelfde problemen tegenkomen. Heel vaak weten ze niet waarom. Ze zijn verstrikt in patronen die niet alleen uit de persoon zelf komen, maar uit hun familie van oorsprong onbewust zijn overgenomen. Toch is inzicht en behandeling van deze onbewuste mechanisme via de therapeutische techniek van familieopstellingen  mogelijk.  Familieopstellingen maken de onbewuste patronen duidelijk die door generaties heen worden overgedragen. Ze bieden oplossingen op een heel diep niveau en helpen om ons leven positief te veranderen.


Het werken met familieopstellingen volgens Bert Hellinger toont aan dat er een speciale verbinding bestaat tussen alle leden van de familie. Het wordt duidelijk dat we allemaal energetisch met elkaar verbonden zijn. Normaal geloven wij dat alleen die familieleden met wie we een persoonlijk contact hadden belangrijk voor ons zijn. Tot op bepaalde hoogte klopt dat, maar er bestaan ook onzichtbare en in het gewone leven niet voelbare verbindingen met familieleden die we niet kenden of waarvan we niet eens gehoord hebben. Tijdens een familieopstelling wordt duidelijk dat we verbonden zijn met onze voorouders door banden van loyaliteit. We dragen hun onverwerkte emotionele ladingen mee en manifesteren deze onbewust in ons eigen leven – met soms destructieve gevolgen voor ons en de mensen om ons heen.

Omdat je tijdens een familieopstelling deze banden van loyaliteit bewust maakt, zijn opstellingen zo effectief. Je herkent daarbij hoe sterk de invloed van je voorouders op je eigen leven was en je ziet hoeveel meer vrijheid het je geeft als je deze vaak destructieve aspecten loslaat.


Dit werk maakt duidelijk dat in iedere familie onbewust en heel diepliggend wetend veld -het familiegeweten- bestaat. Dit familiegeweten of wetend veld is altijd op zoek naar balans. Als er in vroegere generaties onverwerkte gebeurtenissen zoals (vroeg)gestorven kinderen of ouders, (zelf)moorden, incest of abortus, geweld (oorlogsverleden), relatieproblemen, uitsluitingen, enz. gebeurd zijn, dan gaat dit familiegeweten de volgende generaties met gelijkaardige problemen confronteren tot er verwerking plaats vindt. Dit familiegeweten streeft er   altijd naar  de natuurlijke stroom van liefde te herstellen.  In de familieopstelling trachten we die balans te vinden en de natuurlijke stroom  terug op gang te brengen.


Door familieopstellingen is het mogelijk dat familiegeweten zichtbaar en ervaarbaar te maken. Wat we te zien krijgen is dan ook een beeld dat veel dieper gaat dan onze verstandelijke ideeën over de familie. Alles wat verdrongen of onderdrukt wordt in een familie wordt onbewust en is via ons verstand niet toegankelijk. Stellen we het in een familieopstelling op, door representanten voor ieder familielid te kiezen en hun volgens ons innerlijke beeld en gevoel een plaats in de ruimte te geven, dan maken wij dit onbewuste beeld zichtbaar. We geven het een gestalte.  Hoe werkt dit nu concreet?


Methodiek van familieopstelling


Er bestaan  twee manieren om aan een familieopstelling deel te nemen: ofwel heb je een vraag/thema en wil je dat opstellen ofwel ben je  deelnemer en bereid representant (plaatsvervanger) te zijn.


Tijdens een familieopstelling stelt de cliënt een aspect van zijn leven op waarmee hij worstelt (familie, relatie, symptoom, werk,...). Het is niet nodig dat de betrokken partijen ook echt aanwezig zijn. De cliënt kiest een representant voor zichzelf en voor iedereen die bij het probleem betrokken is. Hij plaatst de representanten volgens zijn innerlijk beeld en gevoel in de ruimte en in relatie tot elkaar. Het verrassende en magische  aan dit werk is dat de representanten op hun beurt en op hun plaats toegang hebben tot de gevoelens en waarnemingen van de echte personen. Dit fenomeen wordt het "wetend veld" genoemd. De therapeut leidt de opstelling en haalt door gerichte vragen de onderliggende problematiek mee naar boven. Hij werkt in afstemming met de representanten om 'verstrikkingen' bloot te leggen, een goede oplossing voor het probleem te vinden en de natuurlijke stroming van liefde op gang te brengen. Op het einde wordt de cliënt in de verbeterde opstelling gehaald door de plaats in te nemen van zijn eigen representant. Hierdoor kan hij zich bewust worden van zijn emotionele  verstrikkingen en ze los laten. Eens je onbewuste verstrikkingen zijn opgelost ga je merken welke positieve krachten van je voorouders naar jou toestromen.


Representanten


Familieopstellingen werken met en door plaatsvervangende waarneming. Daarvoor dienen de representanten. Representant zijn gebeurt steeds vrijwillig.  Het is de ideale manier om kennis te maken met de werking en een mogelijke goede voorbereiding op je eigen familieopstelling. Representanten zijn nodig om het familiesysteem van iemand weer te geven. Hun eigen willen en wensen moeten zij voor die periode opzij zetten om plaats te maken voor de gedachten en gevoelens van de persoon die zij representeren. Dat is voor de meeste mensen gemakkelijker dan het lijkt.  Je kunt aan den lijve ondervinden hoe ‘verstrikt zijn’ aanvoelt en je gaat zelf door de verschillende stadia heen tot aan de oplossing. Die ervaring kun je dan natuurlijk in je eigen leven gebruiken. Daardoor wordt een plaatsvervangend leerproces mogelijk. Louter optreden als representant tijdens de familieopstelling van een andere is een belangrijk leerproces. Het maakt iets in je los, een verlangen om mensen te zien zoals ze zijn, met hun angsten en verlangens. Door anderen te zien in hun opstelling krijg je indirect ook meer inzicht in je eigen verstrikkingen.


Omdat de representanten geen deel uitmaken van ons onbewuste familiegeweten, zijn zej er niet mee geïdentificeerd. Zo kunnen zij dat wat in het familiegeweten aanwezig is vrij aanvoelen -als het ware meten- en hun waarneming meedelen. Je kunt een opstelling beter niet met de familieleden zelf doen, omdat zij veel te sterk met hun familiegeweten verweven zijn.

Juist het feit dat de representanten onafhankelijk kunnen waarnemen, maakt het mogelijk onbewuste verbindingen aan het licht te brengen. Met deze informatie worden, in afstemming met de representanten, oplossingen gezocht en gevonden en worden de representanten verplaatst tot er een meer harmonisch beeld ontstaat. Dit beeld wordt opgenomen door de persoon die ze heeft opgesteld. Dit nieuwe beeld vervangt dan het oude beeld. Precies zoals het oude beeld je leven onbewust bepaalde, zo bepaalt nu het nieuwe beeld je leven. Vanuit dezelfde onbewuste diepte manifesteren zich de daaruit voortvloeiende veranderingen in je leven.


Welke problemen kan je succesvol opstellen ?


Dat kan gaan van je "draai" niet vinden, geen voldoening/bevrediging in het leven vinden, relatieproblemen, bindingsangst. onzekerheid, depressie, verslavingsgedrag en suïcidale neigingen tot leermoeilijkheden. Je kunt ook allerhande ziektesymptomen en organisatorische problemen (bvb. teambuilding)  met vaak verrassende, positieve resultaten opstellen.


Een familieopstelling geeft vaak meer helderheid in je leven, leidt tot evenwichtigere en bevredigendere relaties, stelt je in staat je eigen echte plaats in het leven te vinden en lost je familiale verstikkingen op. Het is immers gericht op het loskomen van beperkende banden, het teruggeven van gekopieerde, emotionele lasten en het herstellen van de natuurlijke hiërarchie.


Een familieopstelling is een fascinerend en uniek leerproces. Het schenkt je waardevolle inzichten en een nieuw, verruimd bewustzijn.Voorbeeld  van een familieopstelling in de praktijk van Indra Torsten Preiss


Anny is een 48 jarige vrouw en moeder van een 18-jarige zoon met diabetes die binnenkort op kot gaat. Hij trekt zich zijn gezondheid niet al te veel aan, met alle gevolgen vandien. Zij maakt zich zoveel zorgen dat ze er 's nachts van wakker ligt. Ze wil een manier vinden om meer vertrouwen te krijgen in haar zoon en hem los te laten omdat ze beseft dat haar bemoeinissen zwaar beginnen te wegen op hun relatie. In haar opstelling, waarin zowel zijzelf als haar zoon vertegenwoordigd worden door een representant, komt naar voren dat de zoon de houding van zijn moeder beklemmend vindt. Hij wil zijn zoals al de andere jongeren en is hiervoor bereid zijn gezondheidsgrenzen af te tasten. Langzaam dringt het tot Anny door dat haar zoon vecht tegen zijn ziekte omdat ook zij die nooit heeft willen aanvaarden. De zoon zegt: "Ik ben dankbaar voor al wat je doet, maar het is mijn lot en ik moet het zelf dragen."  Het maakt haar verdrietig maar ze moet ook erkennen dat het de waarheid is. Ze zegt: "Ik erken jou en je lot". Dat geeft beide representanten een gevoel van opluchting.                             

Door een aantal gerichte vragen van Indra komen we er achter dat dat Anny een soortgelijke relatie met haar  eigen moeder  had. Er wordt nog een extra representant als moeder van Anny aan de opstelling toegevoegd. De representant van Anny en de representant van haar moeder gaan onder leiding van Indra een dialoog aan, waaruit blijkt dat ook de moeder van Anny een moeizame relatie had met haar moeder. De geschiedenis herhaalt zich. Indra laat de moeder tegen Anny zeggen: "Lieve dochter, ik kan niet meer veranderen maar ik geef je mijn toestemming om het anders te doen met jouw zoon". Door het opheffen van de verstrikking komt er een warme energetische stroom van liefde tussen moeder en dochter op gang die al jaren was geblokkeerd.  Anny is door deze emotionele beleving diep geraakt en het zal haar in staat stellen om de pijn die ze jarenlang meedroeg los te laten. Hierdoor zal ze zich op termijn op een evenwichtigere manier kunnen opstellen naar haar zoon. 

Uitgebreide informatie en een volledige beschrijving van de werkwijze van Familieopstellingen, vind je op Indra's site: 

www.atelierlevenskunst.beAanbevolen literatuur:


'Familieopstellingen in de praktijk',van Indra Torsten Preiss, uitg. Servire


‘De verborgen dynamiek van familiebanden’ van Bert Hellinger, uitg. Altamira.