Verwijzers

Patricia Meyntjens

Psychotherapie

Echtpaarbegeleiding - Seksuologie

Verwijzers


Als hulpverlener kan u uw cliënt verwijzen naar de praktijk voor een eerste afspraak en intake-gesprek en dit voor diverse hulpvragen.

Als huisarts, psychiater, medisch specialist, maatschappelijk assistent, kinesist, diëtist, collega, e.a. staat u vaak als vertrouwenspersoon op de eerste lijn om de motiverende schakel te zijn bij het realiseren van een contactname met psychologische hulpverlening.


Het is waardevol als u een korte schriftelijke of mondelinge toelichting over de hulpvraag en verwachtingen van uw verwijzing kan toevoegen.


Ik engageer mij om, na toestemming van de cliënt, regelmatig met u in contact te blijven omtrent de therapeutische evolutie van uw cliënt.

U kan me steeds laten weten hoe u ons overleg wil zien verlopen: 

via Mediris Multi, telefonisch (03/454 19 59) of via mijn mailadres: psy(at)patriciameyntjens-psychotherapie(dot)be