Werking

Patricia Meyntjens

Psychotherapie

Echtpaarbegeleiding - Seksuologie

Werking

Voor een goed verloop van uw ambulante psychotherapie maken we tijdens de intakefase eenduidige afspraken. We onderschrijven een wederzijdse engagementsverklaring die de toeganspoort is naar een transparante en goed dienstverlening. Binnen onze therapeutische vertrouwensrelatie zijn we gebonden aan het beroepsgeheim.

AFSPRAKEN - BETALING


Een eerste afspraak wordt telefonisch gemaakt.

Alle consultaties vinden plaats na afspraak.

Hou rekening  met een wachttijd voor uw intakegesprek.

Wanneer je een afspraak niet kan nakomen, dient u ons minimum 48 uur vooraf telefonisch te verwittigen.


Een consultatie die minder dan 24 uur op voorhand geannuleerd wordt, wordt volledig in rekening gebracht.

De betaling dient contant te gebeuren na iedere consultatie.


Sommige mutualiteiten hanteren een gedeeltelijke terugbetaling voor een beperkt aantal sessies per jaar.  Voor meer informatie richt je tot je eigen mutualiteit.


Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te begeleiden. Uiteraard hebben we begrip voor iedere individuele situatie maar wij hopen dat u begrijpt dat deze praktische afspraken nodzakelijk zijn om onze taak haalbaar te maken.

VERTROUWENSRELATIE


Psychotherapie houdt een wederzijds engagement in.

Bij aanvang van de therapeutische begeleiding onderschrijven therapeut en cliënt een engagementsverklaring waarin wederzijdse afspraken helder worden gesteld.


Als therapeut dragen we geen pasklare oplossingen aan, maar scheppen, in de vertrouwensrelatie, de voorwaarden waarbinnen je jouw eigen oplossingen en waarden kan hervinden. De cliënt neemt de eigen verantwoordelijkheid op voor het veranderingsproces.

Als psycholoog en hulpverlener zijn we gebonden aan ons beroepsgeheim.

 

De verwijzer zal binnen het kader van een goede samenwerking, na akkoord van de patiënt, op de hoogte gebracht worden van de aanmelding en het verdere verloop van de begeleiding.