Aanbod

Patricia Meyntjens

Psychotherapie

Echtpaarbegeleiding - Seksuologie

Aanbod

U kan bij ons terecht voor individuele therapie, cognitieve gedragstherapie, relatietherapie en sekstherapie.

Wij benadrukken dat uw huisarts vaak de aangewezen vertrouwenspersoon en intermediair is voor een gerichte doorverwijzing naar de psychologische praktijk en de hulpverlener die het best bij u en uw actueel probleem past.

U kan ons altijd vrijblijvend contacteren om na te gaan hoe we u kunnen helpen. Zo niet, verwijzen we graag door naar de gepaste hulpverlener.

INDIVIDUELE PSYCHOTHERAPIE


Tijdens de intake-fase beluisteren we je aanmeldingsklacht om het probleem in kaart te brengen en de therapeutische doelstellingen op korte- en middellange termijn te formuleren.


Tijdens de therapie nodigen we je uit om meer in contact te komen met wat je klachten en problemen voor jou kunnen betekenen.


Een scherper bewust zijn van jezelf in je omgeving biedt de kans tot verwerking, aanvaarding, zelfsturing en het nemen van verantwoordelijkheid over je keuzes om een gezondere relatie te ontwikkelen met jezelf en je omgeving.

RELATIETHERAPIEHet verdient de voorkeur de begeleiding samen op te starten om het probleem in kaart te brengen.

 

Het verloop van de sessies is afhankelijk van de actuele nood: jullie kiezen beiden voor een voorafgaand individueel gesprek, jullie komen steeds samen op gesprek of er worden eerst individuele sessies voorzien.


Voor beide partijen kunnen er opdrachten worden meegegeven, die verschillend zijn of gelijk voor beiden, individueel of samen uit te voeren.

SEKSTHERAPIESeksuele problemen kunnen met allerlei factoren samenhangen: psychische, fysische maar ook sociale, relationele en culturele factoren. Als een seksueel probleem een psychische en geen lichamelijke oorzaak heeft, is sekstherapie vaak heilzaam.


De therapie bestaat uit gesprekken om de problemen te analyseren, seksuele behoeften beter te leren begrijpen en oefeningen voor thuis.

 

Sekstherapie is niet de enige weg om seksuele problemen aan te pakken. 

Voor sommige cliënten is de combinatie van sekstherapie en relatie- of individuele therapie erg zinvol. Het is van belang dat beide partners deelnemen.