Privacyverklaring

Patricia Meyntjens

Psychotherapie

Echtpaarbegeleiding - Seksuologie

Privacyverklaring
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30/04/2018.


We zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u proactief weten welke persoonsgegevens we  gebruiken als u op de  nieuwsbrief inschrijft.  Patricia Meyntjens Psychotherapie houdt zich, als verwerkingsverantwoordelijke, in alle gevallen  aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als   General Data Protection Regulation (GDPR).

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De verwerking blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.


Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft of contact met ons wil opnemen kan dit via onderstaande contactgegevens : 

Patricia Meyntjens Psychotherapie

Lege Veldkantlaan 38   

2540    Hove

privacy(at)patriciameyntjens-psychotherapie(dot)be


 


1.


Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU in werking. Deze verordening vervangt de Belgische privacywetgeving en geeft u meer inspraak bij gebruik van uw persoonsgegevens door organisaties. U kan op elk moment uw gegevens wijzigen of uitschrijven, zelfs nadat u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens.2.


Doeleinden en rechtgronden van de verwerking. Via mailing versturen we regelmatig informatieve, niet-commerciële nieuwsbrieven met betrekking tot psychisch en psychosociaal welzijn. Door inschrijving op de nieuwsbrief met e-mailadres, naam en voornaam, verklaart de betrokkene zich akkoord met het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor bovenvermelde doeleinden.


3.


Duur van de opslag.  Patricia Meyntjens Psychotherapie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel worden persoonsgegevens vijf jaar na laatste gebruik bijgehouden of kunnen door betrokkene worden verwijderd door zelf actief uit te schrijven op de  nieuwsbrief.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.


4.

Recht op inzage, aanpassing of wissen van  de persoonsgegevens. U hebt via privacy(at)patriciameyntjens-psychotherapie(dot)be steeds recht op inzage, verbetering of wissen van uw persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Tevens kan u ook in de nieuwsbrief uw gegevens aanpassen of uitschrijven  via de bijgevoegde keuzetoetsen onderaan de nieuwsbrief. 


5.

Recht om klacht in te dienen bij de  autoriteit persoonsgegevens indien de betrokkene zich in zijn/haar privacyrechten geschaad acht.


6.

De persoonsgegevens die toegang geven tot ontvangst van de nieuwsbrief worden opgeslagen bij de Patricia  Meyntjens Psychotherapie, Lege Veldkantlaan 38, 2540 Hove  en de mailverwerker Mailchimp.   De websitebeheerder is one.com.

De  persoonsgegevens die u aan ons geeft, verstrekken we aan een derde partij indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van bovenstaande doelstelling.  Onze derde partij waarmee we een werken voor de verzorging en verspreiding van de nieuwsbrieven is Mailchimp.  Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp, die GDPR conform werkt en de beveiliging van uw Persoonsgegevens waarborgt.  We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met onze webmaster, die namens  Patricia Meyntjens Psychotherapie, kennis kan nemen  van uw gegevens en  bijgevolg gehouden is aan een  geheimhoudingsovereenkomst.

Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens  niet aan derden doorgeven.