Vragenlijst

Patricia Meyntjens

Psychotherapie

Echtpaarbegeleiding - Seksuologie

Vragenlijst


Vragenlijsten kunnen vaak helpen bij het vaststellen wat er aan de hand is en uw hulpvraag extra ondersteunen.

Het levert vaak aanvullende informatie voor ons therapeutische werk en maakt het mogelijk een bredere diagnose te stellen.

Een goede vragenlijst is een meetinstrument.

Vooruitgang in uw probleem is te kwantificeren met de uitkomsten van bepaalde vragenlijsten aan het begin en eind van de behandeling.

Door gebruik te maken van de vragenlijsten bent u meer betrokken bij uw therapeutische begeleiding.


De algemene vragenlijst kan u voorafgaand eens bekijken.

Indien u dit wenst, kan u hem ook downloaden en ingevuld meebrengen naar ons eerste gesprek.


Informatiefiche Persoonsgegevens

Algemene Vragenlijst