Nieuwjaarsbrief 2020

Patricia Meyntjens

Nieuwjaarsbrief 2020: Waar wacht jij op in 2020 ? 


 

2019 was een jaar  van bewustwording. Steeds meer mensen zijn gaan beseffen hoe erg het met de wereld gesteld is. De aarde staat in brand, op andere plaatsen smelt en overstroomt ze. Bevolkingsgroepen verplaatsen zich om te overleven. De politiek rijdt zich vast en het socio-economisch model ontploft. Kapitalisme reduceert de mens tot werker en dwingt ons om elkaar concurrent te zijn terwijl we er in essentie op gericht zijn ons met elkaar te verbinden. Op persoonlijk vlak zijn veel mensen ongelukkig. Gevoelens van eenzaamheid, depressie en burn-out nemen toe. Wie zijn kop nu nog in het zand wil steken, zal zich diep moeten ingraven.


2020 moet het jaar worden van transitie. Bewustwording en reflectie zijn de eerste stepstones naar hoop.

Waar wacht jij  op? Laat het geen wachten op Godot zijn....  We zullen ons moeten heruitvinden en dat gaat zelden via de platgetreden paden. The highway is not the right way.....


Als hulpverlener hoorde ik het afgelopen jaar meer dan ooit de schreeuw naar verbinding. De ‘ieder voor zich’-gedachte, de liefde voor onszelf, de ‘Amor Sui’ maakt uiteindelijk niet gelukkig. De mens werkt zichzelf tegen raakt de verbinding met zichzelf kwijt en vervreemdt van zijn eigen ziel. Bovendien is de  mens een sociaal wezen die zichzelf graag verbonden weet met anderen. Die  verbinding blijkt steeds moeilijker. Onze huidhonger (1) wordt niet gestild in een digitale wereld. Echt contact is niet mogelijk op afstand. Mensen snakken tevens naar meer lijfelijk samenkomen, elkaar echt aanraken en voelen, samenzijn en samenwerken.


Als dat kleine ‘jij-en-ik’-gevoel goed zit, kunnen we het tij keren voor de overgang naar een ‘wij-gevoel’ en een meer duurzame, liefdevolle, solidaire maatschappij.  Het moderne wij-denken gaat niet over communedenken maar om het opnemen van de persoonlijke verantwoordelijkheid en van daaruit een gerichtheid op de ander. De 'Amor Mundi', de liefde voor de wereld en het gemeenschappelijke moeten we  in 2020 met stip in onze agenda zetten.

Hiervoor moeten we een time-out nemen, onze demonen in de ogen kijken (2), durven kijken naar onze levensstijl die ons gevangen houdt, vrij zijn van onrust en reflecteren over wat er echt toe doet!

Waar leggen we onze focus en hoe ontfocussen we (3)? Durf regelmatig weg te rennen van rendement, competitie en concurrentie. Doe iets niet economisch nuttig: luister naar muziek, lees een boek, wandel, doe een digitale detox en zoek naar ontspannen manieren om bezield te raken. Laat je geest uitwaaien en je ziel luchten;  zo kan je een halt toeroepen aan de vervreemding ten opzichte van jezelf en van anderen.


Vergeet nooit dat de media ons vooral slecht nieuw voorschotelt. Het overheersende beeld van de mens als wolf is niet correct. 'De meeste mensen deugen'', schrijft Rutger Bregman. Er zijn ook zeer hoopvolle verhalen. Slechts één artikel in de krant zette een nationale sms-actie op gang om het leven van baby Pia te redden. De Warmste Week en de Rode Neuzenactie kreeg meer dan ooit onze steun. Wellicht ken je ook mensen die duurzaam en in alle anonimiteit inzetten op anderen. Hieruit blijkt dat mensen zich in tijden van nood kunnen overstijgen. Mensen kunnen helden worden voor een ander en handelen vanuit zuiver altruïsme, empathie en buikgevoel. Het collectief bewustzijn komt vaker naar boven in crisissituaties dan we denken.

Waar de mensen de handen in elkaar slaan, ontstaan de mooiste dingen. It takes a village to raise a child’.

Zijn we bereid samen die stad vorm te geven?


Geloof dat, als je zelf die moeilijkere weg opgaat, “The best is yet to come”.


Wacht niet af maar pak het juiste moment om je ‘Amor Sui’ om te buigen naar ‘Amor Mundi’.

Die vorm van liefde hebben we anno 2020 hard nodig, voor onszelf en voor de generaties die na ons komen.

Empathie wordt de belangrijkste skill van de 21ste eeuw. De toekomst ligt niet perse bij de bollebozen met drie masterdiploma’s maar bij degene die hun gsm uitzetten en gesprekken voeren van mens tot mens.

“Wij” betekent diepgaande connecties maken met elkaar, meer luisteren en proberen te begrijpen.

Wil jij graag herinnerd worden, door bijv. je kinderen en kleinkinderen,  als iemand die een bijdrage heeft geleverd aan het futureproof maken van de samenleving? 


“Wees dan de verandering die je wil zien in de wereld” (M. Gandhi).


 

Ik hoop je in 2020 tegen te komen op mijn pad!


Patricia Meyntjens 

Je mag ook ‘wachten’ op de nieuwsbrieven die inspiratie kunnen geven tot die verandering.

(1) Huidhonger (febr. 2020)

(2) Durf je demonen in de ogen kijken (maart 2020)

(3) Focussen (april 2020) en ont-focussen (mei 2020)