Beroepsgeheim

Patricia Meyntjens

Psychotherapie

Echtpaarbegeleiding - Seksuologie

Beroepsgeheim

BEROEPSGEHEIM

Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Het beroepsgeheim geldt niet als de betrokkene toestemming geeft om aan derden inlichtingen te verstrekken.

Het beroepsgeheim is een wettelijke verplichting, vastgelegd in artikel 458 van het Belgisch Strafwetboek.


GEDEELD GEHEIM

In overleg met de betrokken persoon kan de psycholoog echter bepaalde vertrouwelijke informatie aan een collega overmaken. Deze laatste moet dan eveneens het beroepsgeheim in acht nemen. Dit gebeurt met de bedoeling doeltreffender te werken, bijvoorbeeld om de continuïteit van de zorg te waarborgen of wanneer een multidisciplinaire interventie noodzakelijk is.Men heeft het dan over gedeeld geheim.

 

BEROEPSGEHEIM TEGENOVER HET NIET VERLENEN VAN BIJSTAND AAN EEN PERSOON IN GEVAAR

De psycholoog is verplicht het beroepsgeheim te breken in situaties waarin het leven van een ander (de persoon die op de raadpleging komt of zijn omgeving) in gevaar is. Denk bijvoorbeeld aan het geval van een paranoïde persoon die de psycholoog vertelt dat hij een wapen heeft gekocht om iemand uit zijn omgeving te doden...