Hulpvragen

Patricia Meyntjens

Psychotherapie

Echtpaarbegeleiding - Seksuologie

Hulpvragen


 • Persoonlijke levensvragen (identiteit, zelfvertrouwen, spanning, stress, burn-out, angst, depressie, trauma, zingeving, fertiliteit, ….)
 • Vragen rond relaties (vastlopen in relaties, communicatie, sociale vaardigheden, conflicthantering, relatieproblemen met kinderen, ouders, partner en/of omgeving, de derde in de relatie, ontrouw, scheiden of blijven, ...)
 • Burn-out, bore-out 
 • Vragen rond seksualiteit (seksuele identiteit, vruchtbaarheid, beperkingen in het seksueel verlangen en functioneren, menopauze, misbruik, seksverslaving,..)
 • Verlieservaringen (woonomgeving, vrienden, werk, ziekte, overlijden, scheiding, rouw, …)
 • Vragen rond het leren omgaan met een diagnose bij jezelf of je naasten (ontwikkelingstoornissen als AD(H)D of  autisme, medische diagnoses als dementie, kanker, fertiliteitsproblemen, ...)
 • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische verklaring                                                       
 • Het gevoel vast te lopen in je leven (moeite met het hanteren van emoties, woede, overmatig twijfelen, faalangst, niet durven kiezen,…)
 • Vragen bij je eetpatroon (anorexia, boulemia, ….)
 • Vragen over transgenerationele problemen: problemen die in meerdere generatie binnen een familie worden meergedragen en/of verzwegen
 • Persoonlijk groeitraject: coaching  (verandering, verdieping, reflectie over pers. leven)

 • Voor andere hulpvragen en bijkomende info kan u de praktijk contacteren.