Humor in de Relatie

Patricia Meyntjens

Levenswijzer:  Deel 2  De kracht van humor in de relatieUit diverse onderzoeken blijkt dat humor een belangrijke rol speelt bij het ontstaan en in stand houden van hechte interpersoonlijke relaties. Het blijkt ook dat veel mensen humor een aangename karaktertrek vinden in anderen. Wanneer mensen die elkaar (bijna) niet kennen met elkaar lachen, blijkt dat zij hun onderlinge band als sterker ervaren dan wanneer men geen gedeelde humor heeft ervaren. Doordat ze dezelfde gedachtensprongen maken, voelen mensen zich meer verbonden. Humor speelt een cruciale rol in de aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen en evolueert doorheen de relatie. Vrouwen met een grappigere partner zijn blijer met hun relatie en ervaren meer intimiteit en passie. 

In relaties waarin mensen elkaar al langer kennen, spelen grapjes een belangrijke rol in het uitdrukken van waardering voor elkaar. Humor kan wederzijdse positieve gevoelens bekrachtigen, versterkt de band en draagt bij aan een grotere tevredenheid over de relatie.

Naast het verstevigen van de band in gelukkiger tijden, kan humor de relatie tussen twee mensen stabiliseren in tijden van conflict of ruzie. Humor kan de onderliggende gevoelens voor de ander duidelijk maken en de smeerolie voor de relatie zijn.


De rol van humor in relaties


 

Zodra een man en een vrouw zich enigszins tot elkaar voelen aangetrokken, is het de man die zijn humor inzet en de vrouw die daarom lacht. In de ingewikkelde paringsdans tussen man en vrouw blijkt gevoel voor humor allerlei nuances te hebben. Vrouwen lachen meer om mannen dan andersom omdat dat bij het verleidingsspel hoort. Een man die spreekt over een vrouw met humor, bedoelt eigenlijk een vrouw die om zijn grapjes lacht. Een vrouw die een man met humor zoekt, is op zoek naar een man die haar aan het lachen kan maken. Zijn mannen grappiger dan vrouwen ?


 

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat mannen vaker moppen vertellen en grappiger doen dan vrouwen wanneer ze in gemengd gezelschap zijn.

Ook is bekend dat in gemengd gezelschap de vrouwen vaker lachen dan de mannen.

Toch bleek dat er geen verschil in gevoel voor humor tussen de seksen is ; ze lachen even snel, even vaak en even hard.

Maar als vrouwen ook grappig uit de hoek kunnen komen, waarom maken ze daar dan niet actiever gebruik van als ze in gezelschap zijn van een leuke man?

 

Vrouwen lachen meer als ze een man leuk vinden of als ze denken dat een man interesse in haar heeft. Mannen vinden op hun beurt vrouwen die lachen aantrekkelijk. En lachen doen vrouwen niet de hele tijd, want als ze in gezelschap van alleen maar vrouwen zijn, dan lachen ze de helft minder dan wanneer er een man in het gezelschap is. Dat lachen van de vrouw is een deel van haar verleidingsritueel. Ze geeft daarmee aan dat ze een man leuk vindt. Dat doet ze niet eens bewust, want lachen is een reflex waar je nauwelijks controle over hebt.

 

Wanneer vrouwen op zoek zijn naar een man met sterke genen, maakt humor deel uit van hun evolutionair selectieproces ; er is immers een verband tussen intelligentie, creativiteit en humor aangetoond.

 

Het is bekend dat vrouwen rond hun eisprong een voorkeur hebben voor mannen met sterke genen. Maar niet alleen hoge testosteronniveaus en de brede kaken en schouders die daarop wijzen, werken als een magneet op vruchtbare vrouwen. Rond de eisprong blijken vrouwen meer aangetrokken te worden door mannen met gevoel voor humor dan tijdens de rest van hun cyclus. Dat ondersteunt de hypothese dat mannelijke humor een rol speelt in de vrouwelijke zoektocht naar de beste genen voor haar eventuele kind.


 

De rol van humor verandert doorheen de relatie


In de loop van de relatie verandert het gebruikt van humor zowel bij de man als bij de vrouw. Zijn mannen door hun arsenaal grappen en grollen heen? Zijn vrouwen opgehouden om hen te lachen? Of worden vrouwen grappiger?


Eenmaal in een vaste relatie lachen vrouwen nog wel, maar steeds meer om hun eigen grappen. De humor die ze dan gebruiken, heeft vooral als doel om onderlinge verbondenheid te versterken. Mannen gebruiken humor sneller om confrontaties, moeilijke gesprekken en problemen uit de weg te gaan. Hun humor is ook vaker tegen de ander gericht. Een grapje ten koste van iemand anders om zichzelf beter te voelen.

 

Verschillende longitudinale onderzoekers hebben het gebruik van humor in relaties onderzocht in tijden ruzies of stress, zoals het verlies van een dierbare of ontslag. Mannen die er de draak mee staken of er woordgrappen over gingen maken scoorden minder goed als het over relationele tevredenheid ging. Hun relaties duurden ook minder lang dan van mannen die in het bijzijn van hun vrouw geen grappen over maakten. Andersom houden liefdesrelaties waarin de vrouw grapjes maakte, in het bijzonder tijdens stressvolle periodes, langer stand.


Bij stellen die ruziemaken, is het heel belangrijk is dat de vrouw grappen maakt om de spanning terug te brengen. Tijdens ruzies neemt de hartslag van mannen hierdoor af. Hoe grappiger de vrouwen zijn, hoe meer de mannen tot rust komen. Andersom is dat niet zo.  Hoe grappiger de mannen doen, hoe geagiteerder de vrouwen worden.


De verschillen in gevoel voor humor-zelfrelativering en verbondenheid versus grappen ten koste van een ander, worden in ruzies en in stressvolle tijden uitvergroot. Hoe meer humor vrouwen op zo’n moment gebruiken, hoe beter ze met de stress kunnen omgaan. Bij mannen is dat effect  omgekeerd. Waarschijnlijk omdat hun wat cynischer humor niet gericht is op tot rust brengen, maar meer op competitie.


Het kan beter. Volgens Gottman kunnen heterostellen veel leren van homostellen. Homo’s en lesbiennes maken veel meer gebruik van humor in tijden van stress en in onderlinge conflicten. De soort humor die ze daarbij gebruiken is nooit gericht op macht, nooit een grap ten koste van de partner. De homostellen die Gottman observeerde gebruiken humor als katalysator. En lesbische stellen doen dat volgens hem in onderlinge conflictsituaties nog meer dan homostellen.Humor en relationele tevredenheid in intieme relaties


In een Nederlands onderzoek werden beide partners benaderd met de vraag wat de humor van de een deed met de waardering van de ander voor de partner en voor de relatie.


Een van de uitgangspunten van het onderzoek was het gelijkheidsprincipe in de paren: in een goede relatie stemmen de partners meestal met elkaar overeen in opleidingsniveau, achtergrond en smaak. Men verwachtte dat dat ook zou gelden voor het gevoel voor humor. Dat geldt inderdaad ook voor het niveau van humor. Iemand die van platte grappen houdt, gaat vaak niet samen met iemand die meer gevoel heeft voor fijnzinnige intellectuele humor. Maar het is niet zo dat gelijkheid tussen beide partners in het talent om humoristisch te zijn van invloed is op de kwaliteit van de relatie.


 

Een andere reden is de vaststelling dat vrouwen een zekere mate van sociale dominantie in een man waarderen, d.w.z. mannen met status en macht zijn bij vrouwen attractief. Deze mannen beschikken niet alleen over zelfvertrouwen en autoriteit, maar ook over diverse sociale vaardigheden, waartoe humor zeker gerekend kan worden. Humor is statusbepalend. Wie het niet zo op heeft met chique auto’s, kan met een goede grap op het goede moment minstens net zo goed scoren als met een Jaguar.


 

Het onderzoeksresultaat is interessant : voor vrouwen is het een stuk belangrijker om een humoristische partner te hebben dan voor mannen. Vrouwen met een grappige partner ervaren meer passie, intimiteit en toewijding en zijn over het geheel tevredener met hun relatie dan vrouwen met een minder humoristische man.


Voor mannen maakt het daarentegen, voor hun gevoel over hun relatie, niet zoveel uit of hun partner humor heeft of niet. De verklaring voor dit sekseverschil is niet zo moeilijk. Bij mannen staat bovenaan de lijst met partnerwensen dat een vrouw er goed uit moet zien. Vrouwen willen vooral dat een man goed met mensen kan omgaan en daar vormt humor een belangrijk onderdeel van. Vrouwen vinden een emotionele band belangrijk, willen een man met wie ze goed kunnen praten en een goed gevoel voor humor vergemakkelijkt die communicatie.


Niet alleen het gevoel voor humor van je partner bepaalt hoe je je relatie ervaart, ook je eigen gevoel voor humor doet dat. Naarmate je meer gevoel voor humor hebt, ben je tevredener over je relatie en je seksleven en voel je je, als mens en partner, beter over jezelf.


Zo doorbreekt humor de sleur en stress in je relatie. Humor werkt heel bevrijdend, je neemt alles niet zo serieus. Humor brengt jullie meer samen en verlicht spanningen die jullie misschien hebben of voelen. Je hoeft echt niet ieder klein dingetje tot op de bodem uit te praten. Een grappige opmerking kan al genoeg zijn om elkaar weer te laten lachen en het voorgaande te vergeten. Alzo beschikken jullie over een creatieve problem-solving strategie.

Kun je ook in bed grapjes maken dan maakt dat seks leuker; het voorkomt dat het in bed om 'presteren' gaat draaien. En kun je je partner aan het lachen maken, dan geeft dat een goed gevoel over jezelf, en ook dat heeft weerslag op het gevoel dat je hebt over je relatie.

 

Slot


Humor is belangrijk voor een goede relatie. Het relativeert en maakt je vrolijk. De sfeer is minder beladen, de stress sijpelt weg en je voelt je meer op je gemak. Aan het begin van de (hetero) relatie is het dus belangrijk dat de mannen de grappenmakers zijn. En hoe harder de vrouw lacht, hoe leuker ze elkaar vinden. Eenmaal in een relatie is het de vrouw die met humor negatieve emoties kan ontmijnen. Naarmate je meer gevoel voor humor hebt, verhoogt je gevoel van tevredenheid over je (intieme) relatie.


Je kan er met humor voor zorgen dat een woordenwisseling niet op een fikse ruzie uitloopt. Mannen zijn hier overigens een stuk beter in dan vrouwen. Dames : Bedenk dus wanneer hij middenin een ruzie ‘grappig’ probeert te zijn hij dat niet doet om jou te irriteren, maar juist om de lucht te klaren! Heren : Peil eerst de sfeer voordat je een dozijn grappige opmerkingen op je partner afvuurt.


naar Deel 1 : De kracht van humor

naar Deel 3 : De kracht van humor in de slaapkamer