Geluk

Patricia Meyntjens

Boekenrubriek : The World Book of Happiness 

Europees Voorzitter Herman Van Rompuy stuurde het boek "Geluk. The World Book of Happiness" als nieuwjaarscadeau aan alle wereldleiders.

In de aanbevelingsbrief (zie onderaan) die hij daarbij voegt, pleit hij er uitdrukkelijk voor om geluk, levenskwaliteit en welbevinden van mensen bovenaan de politieke agenda te zetten.

 

Hoofdredacteur Leo Bormans verdiepte zich twee jaar in de onderzoeken van 100 internationale professoren en vroeg hen hun wetenschappelijk werk over geluk in maximaal 1000 woorden samen te vatten als een boodschap aan de wereld. 100 topexperts in de positieve psychologie, van IJsland tot Zuid-Afrika en van China tot Australië, delen de kennis die zij bezitten over geluk. De zoektocht naar de betekenis van geluk, levensvoldoening, subjectief welbevinden noemt men evidenced based onderzoek. Nooit eerder werd research op zo'n manier samengevat. Het resulteerde in een lijvig werk. Het boek is inmiddels in een tiental talen vertaald.

 

Geen filosofische of spirituele beschouwingen, maar inzichten die gebaseerd zijn op wereldwijd wetenschappelijk onderzoek. Kennis over de rol van tijd, geld, gezondheid, succes en warmte. Over jeugd, genetica, toeval en vrije wil. Over humor, pijn en verdriet. Over kiezen, familie, relaties en vrienden.

 

Dit boek behandelt niet alleen het individuele geluk, maar ook het welzijn van groepen, organisaties en landen. Zo ontstaat in dit unieke standaardwerk een globale visie op geluk.

Verwacht nu niet dat het boek je het antwoord geeft, dat je leven van de ene dag op de andere zal doen omslaan. Je krijgt zo'n 300 sleutels-tot-geluk en dat zijn er een pak. Genoeg om door het bos de bomen niet meer te zien. Maar, ik denk dat iedereen er zijn eigen paar sleutels moet uithalen.

Dit is wat ik er nu al van onthoud en het boek zal me nog lang stof tot nadenken geven.


 

Geluk krijg je deels bij je geboorte mee. Wie in een welvarende maatschappij in het leven stapt, heeft al minstens de helft van zijn portie geluk mee.

Geluk zit in je zelf. De sleutels tot geluk heb je zelf in handen. Gelukkig zijn is een ingesteldheid.

Geluk zit in je relatie met anderen omdat geluk geven en krijgen is met je vrienden, familie, collega's, partner, ...

Geluk is je eigen leven in handen nemen, verantwoordelijkheid opnemen en beseffen dat je je leven zelf kan veranderen.

Zorgen voor andermans welzijn, zelfs wanneer we onszelf daarmee materieel benadelen, maakt ons gelukkiger dan wanneer we uitsluitend aan onszelf denken.

Geluk is voor jezelf levensdoelen en prioriteiten vastleggen die niet tegenstrijdig zijn opdat je geestelijk evenwicht kunt vinden (bv. tussen liefde en zelfbepaling).

Wanneer 'yin' en 'yang' in evenwicht zijn, kun je een toestand van innerlijke harmonie bereiken die uiteindelijk kan resulteren in innerlijk geluk.

Geluk bestaat uit 3 belangrijke componenten : vreugde, tevredenheid en verwezenlijking.

Stop met dingen te doen die je ongelukkig maken.

Geluk voegt extra jaren toe aan je leven en extra leven aan je jaren.

De belangrijkste kracht is zelfontplooiing, de eerste stap zelfaanvaarding.

Geluk is ook seksualiteit verwelkomen als essentieel in het leven. Het respecteren en waarderen van seksuele expressie zal u in staat stellen een ander op een dieper niveau te aanvaarden.

We kunnen positieve emoties alleen doen toenemen door van iets of iemand te houden.

Ken jezelf en pas dit toe op anderen : probeer een leven op te bouwen waarin je doet waarin je goed bent om alzo andermans levenskwaliteit te bevorderen.

Neem verantwoordelijkheid voor je eigen tijdsgebruik.

Maak elke dag wat tijd vrij voor jezelf. Werk elke dag iets af.

Geluk is niet de afwezigheid van lijden. Het is wat we doen ondanks alles.

Er bestaat een sterk verband tussen geluk en liefde. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en komen slecht tot leven wanneer ze elkaar ontmoeten.

In het geluk hoort elk kind de stem van zijn ouders. Verbondenheid met ouders verbreedt zich later naar een emotioneel netwerk.

 

You make me happy / You make me happen

 

Een ontzettend verfrissende website, het bekijken waard. www.theworldbookofhappiness.com

 

BRIEF VAN HERMAN VAN ROMPUY AAN ALLE WERELDLEIDERS

 Geachte


Ik bezorg u hierbij graag het boek Geluk. The World Book of Happiness. Het verzamelt de inzichten van 100 geluksprofessoren uit 50 landen. Daarmee wens ik u niet alleen "Gelukkig Nieuwjaar" maar vraag ik u ook om geluk en het welbevinden van de mensen bovenaan de politieke agenda te zetten. Het initiatief van dit boek gaat uit van een Belg maar het is een internationale bestseller en wordt ondertussen al wereldwijd vertaald.


Positief denken is niet langer voor zwevers, dromers en naïevelingen. De positieve psychologie houdt zich op een wetenschappelijke manier bezig met de kwaliteit van het leven. Het gaat daarbij niet enkel over het geluk en welbevinden van individuen maar zeker ook over dat van groepen, organisaties en landen. Bovendien kunnen we in een globale wereld vooral ook leren van elkaar. Het is tijd om die kennis te ontsluiten voor gewone mensen. Niet op een populistische manier maar op een realistische, laagdrempelige en inspirerende wijze. Beleidsmakers, leiders en politici dragen hiervoor een belangrijke en ethische verantwoordelijkheid.


Mensen die positief denken zien meer mogelijkheden, presteren beter, hebben meer veerkracht, nemen vaker de juiste en gezonde beslissingen, onderhandelen beter, zijn zich van meer bewust, onderhouden betere relaties, nemen meer verantwoordelijkheid, ervaren meer vertrouwen enz. Kortom, zij geven meer hoop aan anderen omdat ze er zelf ervaren. Om die positieve energie los te maken heeft een mens zuurstof nodig. Die zuurstof kan de maatschappij bieden. Of niet. Positief onderwijs, positief ouderschap, positieve journalistiek en positieve politiek spelen hierin een cruciale rol. Die zuurstof kunnen we ook zelf opbouwen door een evenwichtig bestaan of een religieus of filosofisch houvast.


Waarom zouden we de mens niet aanspreken op alle invalshoeken van zijn meervoudige intelligentie? Hoe en wanneer prikkelen we zijn zin voor nieuwsgierigheid, intelligentie, passie, doorzettingsvermogen, vriendschap, eenvoud, authenticiteit, eerlijkheid, creativiteit, uitmuntendheid, waardering en humor? Ik weet dat de cynici dergelijke voorstellen meteen weg lachen als naïviteit. Dat is het niet. Door ons te richten op de groeiende mens, worden we met z'n allen betere en gelukkigere mensen. Dan maken we niet van elk incident een trend en van elke anekdote een algemene waarheid. Dan stimuleert het beleid dat we voeren zelfkennis, reflectie, verantwoordelijkheidszin en engagement.


Positief ingestelde mensen zien alles in zijn juiste verhoudingen, relativeren meer, zijn niet jaloers maar dit belet niet dat zij belang hechten aan wat het dagelijks leven zin geeft. Ze zijn gericht op anderen en niet zozeer op zichzelf.


Ik sluit me dan ook met veel plezier aan bij de wereldwijde actie van Lord Richard Layard (www.actionforhappiness.org). Ze reikt ons allemaal handvaten voor meer geluk. Het is een internationale beweging voor positieve sociale verandering. Duizenden mensen in meer dan honderd landen zetten er zich al voor in.


Ik wens u en alle mensen waarvoor u verantwoordelijkheid opneemt een gelukkig leven, welbevinden en levenskwaliteit. Mag "The World Book of Happiness" ons daarbij allemaal stimuleren. Gelukkig Nieuwjaar!


Herman Van Rompuy


Voorzitter van de Europese Raad


 


Lees ook "The World Book of Love"