Leven met een leugen

Patricia Meyntjens

Levenswijzer: Leven met een leugen


Per dag vertellen we tussen de twee en de vijf leugens. Soms zijn het leugentjes om bestwil, om het leven wat vlotter te doen verlopen. Maar een leugen over mislukking kan ons geluk serieus in de weg staan.


Oprechtheid en mislukkingen


Essentieel voor innerlijk welbevinden is dat je consequent eerlijk bent over jezelf, tegenover jezelf en tegenover anderen in wat je zegt en doet. Oprechtheid zou een levenshouding moeten zijn. Aanvaard elk resultaat, bekijk het en durf het te laten zien. Oprechtheid is luisteren naar en handelen volgens je gevoelens en ideeën.Je gevoelens zijn je raadgever en je vriend


Je gevoelens zijn statusrapporten die je van minuut tot minuut vertellen hoe je overeenkomt met de wereld rondom je. Gevoelens maken je heel snel attent op successen en problemen en zorgen ervoor dat je je jouw acties kunnen bijstellen. Ik stel vast dat mensen die luisteren naar hun gevoelens en keuzes maken die overeenstemmen met hun eigen interne behoeften minder vaak mentale en fysieke klachten hebben en een hogere graad van tevredenheid bereiken.Eerlijk zijn ?


Eerlijkheid houdt ook in dat je begrijpt dat wanneer jij iets als werkelijk ervaart, dat ook werkelijk is voor jou in je huidige staat van bewustzijn. Het houdt ook in dat je aanvaardt dat wat waar is voor de een, dat misschien niet is voor de ander. Oprechtheid betekent niet dat je er alles zomaar mag uitflappen zonder met iets of iemand rekening te houden. Alles wat je zegt, moet voldoen aan twee van deze drie criteria : het moet eerlijk, nodig of vriendelijk zijn.Waarom gedragen we ons niet oprecht?


Omdat we niet eerlijk durven zijn over zowel onze successen als onze mislukkingen. In heel wat samenlevingen genieten mensen die er prat op gaan slimmer te zijn en het vaker bij het rechte eind te hebben, groot aanzien en worden ze materieel beloond. Als ze net zoals anderen falen, zijn dat aanzien en die beloning niet langer te rechtvaardigen.  Dus hoe rijker we worden en hoe wijzer we onszelf achten, hoe banger we zijn om te verliezen, hoe meer we mislukkingen demoniseren en hoe meer we oprechtheid uit de weg gaan.


We zouden moeten leren dat een oprechte mislukking een verkeerd begrepen vriend is die we zouden moeten verwelkomen als een kameraad en een leraar en een bron van inspiratie waaruit je kan leren. Gezinnen die successen en mislukkingen gelijk behandelen en leren uit fouten in plaats van ze te bestraffen, zijn succesvoller en hun  tevredenheid is groter. Gedeelde mislukkingen kunnen een kans zijn waaruit iedereen kan leren. Het is emotioneel intelligent jezelf kritisch te evalueren en te relativeren. Als je alles zou weten, het altijd bij het rechte eind zou hebben en nooit zou falen, zou je nooit iets nieuws kunnen beleven, nooit iets kunnen leren en zou je dit stukje eens niet aan het lezen zijn.Waartoe leidt het onderdrukken van de waarheid ? 


Mijn ervaring met gestreste mensen, leert me dat ze weten wat er fout gaat en wat er moet veranderen. Ze hebben die wetenschap echter verdrongen, omdat ze denken dat de gevolgen van hun oprechtheid pijnlijker zullen zijn dan de dagelijkse last om te leven in een leugen. In plaats van hen te labellen als depressief of angstig, leg ik hen uit dat de spanning die ze voelen een oprecht alarmsysteem is. Dat systeem smeekt hun om eerlijk te zijn omdat de last van de onwaarheid ondraaglijk zwaar is geworden. Die alternatieve zienswijze zorgt bijna altijd voor een gevoel van opluchting en bevrijding en doet een belletje rinkelen. Zodra ze zich vrij voelen om zich eerlijk te gedragen, kunnen ze hun pogingen staken om te leven naar een leugen en openlijk uitkomen voor een oprechte mislukking of de moed hebben om het falen van anderen bloot te leggen.


Slot


  • Wees consequent eerlijk over jezelf, tegenover jezelf en tegenover anderen in wat je zegt en doet.
  • Wees oprecht over je mislukkingen. Gedeelde mislukkingen zijn een kans waaruit iedereen kan leren.
  • Zodra mensen de vrijheid hebben om de waarheid niet langer te onderdrukken, kunnen ze hun pogingen staken om te leven naar een leugen en openlijk uitkomen voor een oprechte mislukking.naar : Claire Beazley uit Geluk World Book of Happiness