Keuzes

Patricia Meyntjens

Levenswijzer : Keuzes maken


Uitgangspositie: Je krijgt twee banen aangeboden. De eerste is interessant, de tweede is saai maar betaalt twintig procent meer. Wat kies je? Je hebt dubbel geboekt en moet dus een activiteit afzeggen. Aan de eerste zal je meer plezier beleven, de tweede heeft het dubbel gekost. Wat kies je ?


Onderzoek wijst uit dat het merendeel van de mensen in beide gevallen voor de tweede mogelijkheid kiest. Veel vergelijkbare beslissingen beïnvloeden ons toekomstig geluk, maar toch maken we keer op keer dezelfde fout.


Onderstaand alvast 6 tips zodat je kan kiezen voor wat je echt gelukkig maakt.


Beschouw het leven als een in stukjes gesneden taart. Elk taartpunt staat voor een gebied, voor iets dat belangrijk is in je leven : familie, vrienden, baan, innerlijk leven (emoties, verlangens, aanpassingen aan veranderingen enz.).  Weeg af hoe belangrijk elk stuk voor je is en probeer consequent te zijn in de tijd die je eraan besteedt, wat betreft zowel de duur als de kwaliteit.


Houd voor ogen dat niets blijvend is en alles verandert. Klamp je nergens aan vast. Leef in het heden en zie de toekomst optimistisch tegemoet. Je kunt de dingen altijd verbeteren. Hoe slecht de zaken er ook voorstaan, ze blijven niet zo en zullen uiteindelijk ten goede keren.


Materialisme bepaalt onze mogelijkheden en beperkt onze keuzes. De media bombarderen ons constant met prikkels om te consumeren. Onze keuzes staan nooit los van hun invloed.  Dus worden we voor ons geluk afhankelijker van consumptie. Onderzoek naar de relatie tussen inkomen en geluksniveau heeft ons behalve tegenstrijdigheden in de verschillende theorieën ook getoond dat geld niet de belangrijkste katalysator van geluk is. Tot geluk dragen vele factoren bij. Hecht dus niet te veel belang aan geld. Er zijn belangrijker dingen in het leven. Bepaal welke in jouw leven de belangrijkste zijn.


Ga niet uit van wat geld jou persoonlijk kan opleveren, maar wel wat het effect kan zijn als je dat geld aanwendt in het voordeel van anderen. Uit talrijke onderzoeken daarover blijkt dat mensen die een deel van hun opbrengst spenderen aan sociale activiteiten, gelukkiger zijn dan diegenen die alles aan zichzelf besteden. Heb je geld? Doe dan iets voor iemand die minder heeft dan jij. Dat zal je veel voldoening schenken. Let er wel op dat je niet gewoon je ego streelt. Doe het vanuit je hart omdat je echt wil helpen.


Voel je vol vertrouwen in staat om te doen wat je wilt. Werk aan je eigenwaarde en inschatting van je capaciteit om dingen te bereiken die je geluk daadwerkelijk beïnvloeden. Zorg dat je bij een groep hoort (sport, religie, vrijwilligerswerk, enz.) waarin je sterke gemeenschappelijke interesses kan ontplooien.


Het geluk komt van binnen, niet van buiten. Denk na over wat de grote denkers, filosofen en mystici over geluk hebben gezegd. In hun ideeën schuilt veel waarheid. Volgens hen moeten we het geluk in onszelf en niet buiten onszelf zoeken. Het echte geluk schuilt onder meer in de kleine dingen des levens, zoals genieten van elk moment en de positieve kant zien van wat ons in het dagelijkse leven overkomt.