Complimenten

Patricia Meyntjens

Levenswijzer:  ComplimentenDe kunst van het complimenteren


1 MAART : NATIONALE COMPLIMENTENDAG


Het geven en ontvangen van dankbaarheid en complimenten werkt als een positieve stimulus voor onze gemoedstoestand en onze gezondheid. Het zit in de aard van de mens dat hij of zij niet zonder waardering kan.  Aan woorden alleen heb je niks. Handel ook naar de complimenten die je geeft. Grijp op 1 maart alvast de kans om personen in je omgeving te bedanken en een compliment te geven. Denk aan een extra kus voor je moeder die zo vaak op je kinderen past, geef een reep chocola aan de collega die je helpt met moeilijke klusjes of bedankt de eventuele vrijwilliger die je opa of oma verzorgt. Eigenlijk zou het elke dag complimentendag moeten zijn !

 

GEEFT U VOLDOENDE COMPLIMENTEN ?


Hoe vaak geeft u een schouderklopje aan een collega?  Krijgt je vriendin een compliment over haar smaakvolle, rode jurkje?  Op welke manier toont u uw tevredenheid over de inzet van uw kind? Geeft u wel eens blijk van waardering als uw partner zich engageert?  Vindt u complimenten überhaupt belangrijk en hoe ga je ermee om? Een gemeend compliment doet de houding van een mens veranderen. Het is een krachtige vorm van communicatie.

Complimenteren is een geweldige manier om aandacht  te geven. U geeft ermee aan dat u oog hebt voor de positieve kant van de ander. Bovendien laat u ermee blijken dat u opmerkzaam en aardig bent. Een goed compliment zegt dus ook iets over u! Wie zich goed in zijn vel voelt, slaagt er in anderen te complimenteren. Als ruil krijgt u waardering terug. Dit alles is waarschijnlijk weinig nieuws. De meeste mensen zijn zich toenemend bewust van de positieve kracht van complimenteren. Toch zijn we over het algemeen niet kwistig met complimenten. We vinden het te moeilijk, stellen het uit of laten het maar liever helemaal achterwege.

 

WAAROM IS COMPLIMENTEREN ZO MOEILIJK ?


Het lijkt zo eenvoudig om tegen een collega te zeggen: 'Wow, wat een mooie schoenen heb je aan!' of 'Dit andere kapsel staat je erg goed!', maar toch verzuimen we het vaak om dergelijke complimenteuze uitspraken te doen.

Een eerste reden van dit verzuim kan te maken hebben met opmerkzaamheid. Vooral mannen blijken daar niet altijd zo'n ster in. Met andere woorden: u heeft misschien helemaal niet bemerkt dat uw collega iets nieuws aan heeft en zegt er dus niets over.


Een tweede reden kan een eerlijkheidsgevoel zijn. Misschien vindt u het kapsel helemaal niet zo mooi en zwijgt u liever. Veel mannen vinden het werkelijk shocking als hun - voorheen langharige - vrouwelijke collega plotseling met een kort geknipte coupe ten tonele verschijnt. Om te voorkomen dat hun: 'Goh, lekker fris!' gepaard gaat met de verkeerde mimiek en intonatie houden ze maar liever veilig hun mond.


Een derde reden is de angst voor een verkeerde reactie. We hebben nogal de neiging om ontvangen complimenten te ontkrachten. Op het compliment: 'wat een mooie blouse!' volgt misschien de reactie: 'Oh, die heb ik al héél lang! Heb je die dan nooit eerder gezien?' Feitelijk wordt de complimentgever hier afgerekend op zijn gebrek aan opmerkzaamheid. Deze persoon kan dat als gezichtsverlies ervaren en zorgt ervoor dat hij bij voorbaat wat voorzichtig wordt met opmerkingen over uiterlijk.

 

Een vierde reden is de vanzelfsprekendheid en dagelijkse routine. Uw secretaresse doet bijvoorbeeld elke dag hetzelfde werk. Dat doet ze wel goed, maar niet uitzonderlijk. Waarom zou u haar dan vandaag opeens een compliment geven voor iets dat ze dagelijks doet?


De vijfde reden is angst voor jaloezie en onderlinge competitie. Als u meerdere secretaresses heeft die zich verschillend inzetten, kunt u het dan maken om slechts één van hen te complimenteren voor haar grote inspanning?

 

HOE DAN WEL COMPLIMENTEREN ? 


Complimenteren blijft een kunst apart. Het is belangrijk dat u uw waarderingen op het juiste moment uit en dat u uw complimenten in de goede vorm giet.

Iedereen heeft unieke eigenschappen die te waarderen zijn. Als u daar speciale aandacht aan geeft, complimenteert u zonder anderen voor het hoofd te stoten. Complimenteer duidelijk en opvallend! Daarmee laat u blijken dat het werkelijk een compliment betreft en geen losse opmerking tussendoor. Maak uw compliment expliciet en richt het tot één persoon zo toon je oprechte belangstelling. Complimenteer op onregelmatige momenten. Varieer de inhoud van uw complimenten anders ben je voorspelbaar. Ondersteun ze met non-verbale complimenten: een glimlach een knipoog of een opgestoken duim. Een letterlijk schouderklopje of een zacht tikje tegen een arm doet ook wonderen. Een compliment hoeft geen geld te kosten, maar soms is het aardig om uw lovende woorden te ondersteunen met een cadeautje. Kies dan iets dat past bij het compliment. Er zijn ontzettend veel manier om een gepast compliment te geven.

Hier zijn er alvast enkele :

"Wat heb je dit goed gedaan! Je bent een geweldige kracht! Ik weet dat ik dit aan jou kan overlaten! Geweldig, hoe heb je dat voor elkaar gekregen!? Wat zie jij er netjes uit! Ik vind het altijd gezellig als je er bent. Ik ben erg door jou gecharmeerd! Jij maakt het verschil! Ik bewonder je engagement ! Wat heb je toch mooie ogen en een goddelijk lijf! Bedankt, je was een geweldige collega!"

 

KAN U EEN COMPLIMENT IN ONTVANGST NEMEN ?


Maar niet alleen het geven van complimenten is belangrijk. Het verdient zeker aandacht hoe u een compliment in ontvangst neemt. Evenals bij het krijgen van kritiek is het ontvangen van een compliment iets waar niet iedereen altijd goed mee overweg kan. Open staan voor positieve of negatieve feedback blijft een kunst apart.HET DISKWALIFICEREN VAN EEN COMPLIMENT


Het in ontvangst nemen van een compliment gaat ons niet altijd zo gemakkelijk af. Complimentjes maken ons onzeker, we twijfelen over de oprechtheid, vinden dat onze prestatie niet de moeite waard is of menen dat anderen het compliment meer verdienen. Vaak diskwalificeren we daarom de waarderingen van anderen. Dit nodigt hen weinig uit om zich lovend over ons of onze prestaties uit te laten. En vervolgens beklagen we ons er over dat we zo weinig complimentjes ontvangen. We doen soms ons uiterste best om het anderen onmogelijk te maken ons waardering te geven.


Hier volgen vijf manieren hoe we een compliment kunnen diskwalificeren.


Als we gewaardeerd worden door anderen zijn we snel geneigd het compliment te bagatelliseren. We halen onze schouders op en doen alsof onze geweldige prestatie vanzelfsprekend was: "Ach, het stelde niets voor!". Ook complimenten over ons uiterlijk weten we te minimaliseren. In plaats van de ander te bedanken voor het complimentje over onze kleding, ontkrachten we het door te zeggen: "Oh, niets bijzonders hoor, die heb ik al heel lang". "Oh, ik vind dat deze kleding me juist dik maakt!". De ander is er waarschijnlijk helemaal niet in geïnteresseerd hoe lang u de kleding al heeft en hoe u daar zelf over denkt. Het is hem gewoon opgevallen dat het u goed staat en wil u daarvoor prijzen!


Complimenten zijn niet bedoeld als ruilhandel. Toch menen veel mensen een compliment te moeten inwisselen voor een compliment aan de ander. Als u een compliment krijgt voor uw onberispelijke uiterlijk, bestaat de kans dat u de ander meteen trakteert op een compliment retour: "Ja, maar jij ziet er ook altijd netjes uit!". Waarschijnlijk is het niet de bedoeling van de ander om zelf naar een complimentje te vissen. Een complimentje terug ontkracht het compliment van de ander. Het is zijn initiatief, zijn compliment. Neem dat compliment dankbaar in ontvangst in plaats van de waardering die u krijgt minder belangrijk te maken door het de ander terug te geven.


Veralgemenen. Onze bescheidenheid maakt het ons vaak moeilijk om een persoonlijk compliment te accepteren. Veel mensen die een compliment ontvangen doen hun best om er meteen een algemeen verhaal van te maken. Als hen wordt verteld wat ze zo goed gedaan hebben, sommen ze meteen een aantal mensen op die daaraan ook hun bijdrage hebben geleverd.


Sommige mensen nemen een compliment altijd met enig wantrouwen in ontvangst. Ze denken dat als iemand iets vriendelijks zegt en zijn waardering uitspreekt, dat zeker betekent dat hij iets van hen wil. Waarom zouden ze anders zo aardig zijn? De reactie is soms : "Dank je, en zeg nu maar wat je van me wil...". De meeste complimenten worden echter verstrekt zonder voorwaardelijke bedoeling. De persoon die het compliment geeft, hoeft er niet beter van te worden maar laat gewoon zijn waardering blijken. Laat uw achterdocht varen en ga er vanuit dat de ander het meent.


Verkeerd begrijpen door ontkenning van de waarheid. Een ander kan er waardering voor hebben dat u iets goeds gedaan heeft, terwijl u zelf van mening bent dat het helemaal niet zo goed was. Als een klant u bedankt voor uw geweldige service en u complimenteert voor uw inzet, is het mogelijk dat u deze inzet zelf niet als goed heeft ervaren. Het kan zijn dat u het compliment dan juist opvat als verkapte kritiek. Als een medewerker tegen u zegt: "Zo, je hebt hier veel energie ingestoken!" kunt u dit met een frons ontkennen en er met brommende stem aan toevoegen dat dat nogal mee viel. Uw medewerker, die u met goede bedoelingen een compliment wilde geven, snapt dan niets van uw reactie. De volgende keer zal hij zijn complimenten misschien achterwege laten. 

HOE NEEMT U EEN COMPLIMENT GOED IN ONTVANGST ?


Als een ander u een compliment geeft, wil hij u waarderen voor wie u bent of wat u doet. Een gepaste reactie op een compliment is een bedankje voor dat compliment. U kijkt de ander aan met een glimlach en laat hem blijken dat u de aandacht en lof waardeert. U hoeft zich niet te verontschuldigen, u hoeft het compliment niet door te schuiven naar iemand anders. U hoeft niet meteen een compliment terug te maken. Het compliment dat u krijgt is een stukje persoonlijke waardering van de ander die u als een warme douche zou moeten ondergaan... Een compliment is net als kritiek een vorm van feedback. Het is een terugkoppeling van hoe de ander u ziet en ervaart op een bepaald moment. Meestal is de reden waarom u een compliment ontvangt zeer duidelijk. Geniet dan gewoon van de positieve aandacht en waardering die u ontvangt. Complimenten geven en complimenten ontvangen zet een ontzettend positieve energiestroom op gang !


...en geef ook jezelf regelmatig luidop een compliment !
In de Vlaamse editie van het tijdschrift 'Psychologies'-magazine vind u hierover een artikel, van Siska Verstraete, waaraan we meewerkten.

Download het artikel hier.