Affirmaties

Patricia Meyntjens

Levenswijzer: Affirmaties


Onlangs sprak mijn huisarts me over de boeken van Louise Hay. Een week later, trof ik een dame die net haar boekje "Je kan het!" had gelezen. Niettegenstaande wij elkaar niet echt kenden, bood ze me spontaan haar boekje aan om te lezen. Nog een week later, ontmoette ik op diezelfde plek een Indische meditatieleraar. Hij getuigde me over zijn ervaringen en oosterse inzichten. Waar wij als westerling altijd wat gereserveerder zijn, gaf hij mij, ook al even spontaan enkel levenslessen mee.... Boodschappen en mensen komen misschien nooit toevallig naar ons toe, wij hebben de keuze om met deze "messages of the universe" vroeg of laat iets te doen.


Tijdens een vrij moment, las ik alvast het boekje van Louise Hay over affirmaties en hoe je die kan gebruiken om gelukkig(er) te worden. Als nuchtere mens met een wetenschappelijk onderbouw doe je dat met de nodige scepsis. Toch kwam ik een aantal uitgangspunten tegen die het overwegen waard zijn. Het zijn nuttige tips voor de pragmaticus in ons maar evenzeer complexere oefeningen voor de levensgenieter die een diepgaandere tevredenheid wil vinden.


De kracht van affirmaties


Een affirmatie is in essentie een positieve zelfsuggestie waarmee je het onderbewustzijn beïnvloedt. We denken vaak beperkende gedachten en doen vaak negatieve uitspraken, wat ons zeker geen positieve ervaringen oplevert. Als we ons leven ten gunste in een vreugdevolle(re) richting willen veranderen, is het wenselijk onszelf te trainen en te wennen aan het denken van positieve gedachten en het doen van positieve uitspraken.


Als je affirmeert, doen zich nieuwe mogelijkheden voor. Het kiezen van een affirmatie is de eerste stap op weg naar een verandering in je leven. Eigenlijk zeg je tegen je onderbewustzijn : "Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn leven. Ik besef dat ik iets kan doen om te veranderen". Als je affirmaties doet, kies je heel bewust voor woorden die een bijdrage leveren aan het loslaten van iets of aan het ontstaan van iets in je leven.


Elke gedachte die je denkt en elke zin die je uitspreekt, kan een affirmatie zijn. Je bent constant aan het affirmeren, of je het nu weet of niet. Je overtuigingen zijn manieren waarop je gewend bent te denken. Het zijn vaak gedachtepatronen die je ontwikkeld hebt als kind of die het gevolg zijn van sterke ervaringen. Sommige van die gedachtepatronen zijn waardevol, maar andere overtuigingen kunnen je ervan weerhouden om te creëren wat je zegt te wensen. Het is belangrijk om goed op te letten op wat je denkt, zodat je kunt ophouden met het denken van gedachten die ervaringen creëren die je niet wenst. Affirmeren is de bewuste keuze om gedachten te denken die in de toekomst tot een positief resultaat leiden.


Besef alsjeblieft dat als je klaagt over iets wat je niet in je leven wilt, je het tegenovergestelde bereikt doordat je het bestaan ervan affirmeert. Bijvoorbeeld : Telkens wanneer je je een slachtoffer voelt, affirmeer je dat je je een slachtoffer wilt blijven voelen. Als je het gevoel hebt dat het leven je onrechtvaardig behandelt en dat jij- in tegenstelling tot andere mensen- het goede in het leven niet krijgt, dan kun je erop rekenen dat je gelijk krijgt, tenzij je je gedachten hierover verandert en andere uitspraken gaat doen.


Je hoeft jezelf je beperkende gedachten niet kwalijk te nemen. Je hebt gewoon niet geleerd om op een manier te denken en te praten die tot een plezierige output leiden. Waarschijnlijk wisten je ouders dit ook niet, dus hoe konden ze het jou dan aanbieden ? Zij hebben geleerd om naar de wereld te kijken zoals hun ouders het hen geleerd hebben. Dat kan je hen niet kwalijk nemen. Maar het wordt tijd dat we ontwaken en bewuster onze gedachten gaan creëren die ons leven sturen. Ik kan het, jij kunt het, wij kunnen het allemaal.


Heel wat mensen weten niet hoe ze op de meest doeltreffende manier kunnen affirmeren. Ze zeggen bijvoorbeeld: "Ik wil mijn vriendschapsbanden verbeteren", maar ondertussen denken ze : "Oh, wat een onzin, dit werkt toch niet". De negatieve affirmaties zijn het sterkst omdat ze bij een vastgeroeste manier van denken passen die waarschijnlijk al jaren bestaat. Dit soort zelfbeklag wint het steeds weer van de affirmaties. Weer anderen denken "Het leven is een lijdensweg". Kun je je voorstellen wat voor ervaringen die affirmatie oplevert ? Deze gedachte zorgt er enkel voor dat je je vreselijk voelt en dan kan het goede niet naar je toestromen.


Affirmaties opschrijven of uitspreken is maar een stukje van het proces. Je moet een sfeer scheppen waarin ze kunnen gedijen. Het is als zaaien ; een vruchtbare grond levert een rijke oogst op. Hoe meer jij gedachten denkt die je een goed gevoel geven, hoe sneller het zal werken. De manier waarop jij op dit moment verkiest te denken, is een keuze. Je realiseert dit vaak niet omdat je al zo lang gewend bent om op jouw manier te denken. Maar het kan anders. Een totale ommekeer kan je niet zomaar even snel realiseren, maar als je vasthoudend bent en ervoor kiest om elke dag gedachten te denken die je een goed gevoel geven, zul je op vele gebieden van je leven veranderingen voelen. Gisteren is verleden tijd, morgen is in nevelen gehuld en deze dag is een geschenk. Als je er niet voor kiest om je nu goed te voelen, hoe kun je dan momenten van overvloed en vreugde creëren in de toekomst ?


Hoe voel je je op dit moment ?


Voel je goed? Voel je je slecht? Welke emoties voel je? Wat voor onderbuikgevoelens heb je? Wil je je beter voelen? Probeer dan een beter gevoel te krijgen door de gedachte te veranderen die verantwoordelijk is voor wat je nu voelt. Als je je slecht voelt omdat je verdrietig, verbitterd, woedend, bang, neerslachtig, jaloers of vol zelfkritiek bent, dan ben je tijdelijk het contact verloren met mooie ervaringen die er ook voor jou beschikbaar zijn. Verspil je gedachten niet aan anderen de schuld te geven voor wat er mis lijkt te zijn in je leven. Verdoe je tijd niet door redenen te verzinnen voor je problemen. Hoe meer je over je probleem praat, hoe vaster het verankerd raakt. Geen enkel individu kan bepalen wat jij denkt. Dat kan jij alleen, want jij bent de creator van je gedachten. Jij kunt andere mensen niet veranderen, omdat je geen controle hebt over hun denken. Word je dus bewust van de kracht van je gedachtewereld want jij kan wel controle uitoefenen over je denken. Dat is het enige waarover jij ooit de volledige controle kunt hebben. Je krijgt in het leven wat je verkiest te denken. Jij kan ervoor kiezen om positieve, vreugdevolle en waarderende gedachten te denken.


Een daad van liefde


Wat voor soort gedachten geven jou een goed gevoel? Gedachten van liefde, dankbaarheid, waardering en gedachten over gelukkige (jeugd)ervaringen. Deze gedachten denken, is een daad van zelfliefde. Als je van jezelf houdt, kunnen er wonderen gebeuren.


Hoe praktisch aan de slag gaan om affirmaties te maken ?


a)    De woorden in de affirmaties overstijgen de huidige werkelijkheid en creëren een gewenst toekomst

b)    Stel je affirmaties in de tegenwoordige tijd

c)    Zeg precies wat je wil

d)    Begin je affirmaties met : "Ik heb..." of "Ik ben ..."

e)    Vermijd affirmaties met "Ik zal..." want dan blijft je wens (onvervulde) toekomstmuziek. Het universum vat je gedachten en woorden heel letterlijk op en geeft je precies wat je zegt te willen.

f)    Gebruik geen ontkenningen in je affirmaties

g)       Keer je negatieve affirmaties om en verander ze in positieve!


 


Een voorbeeld voor a, b, c en d :


"Ik heb alle capaciteiten om mijn examen succesvol te doen". "Ik ben in staat om door te zetten. Ik kan het!" Je zaait deze gedachten nu, zodat ze in de toekomst tot mooie resultaten leiden. Hoe meer gelukkige gedachten je denkt, hoe vruchtbaarder de aarde van je gedachtewereld is waarin je jouw affirmaties zaait.


Een voorbeeld voor c en f :


"Ik wil niet meer ongelukkig zijn" is geen affirmatie die je gelukkig zal maken. Je moet duidelijk zeggen wat je wel wil. "Ik aanvaard een gelukkig leven" of "Ik voel me gelukkig".


Voorbeelden voor f en g :


Vervang  "Ik haat mijn lichaam" door "Ik hou van mijn lichaam en verzorg het goed"


Vervang "Ik heb altijd te weinig geld" door "Ik verwerf altijd voldoende geld om goed te leven"


Vervang "Ik ben te dik" door "Ik hou van mijn lichaam en vind het krachtig" Vervang "Niemand houdt van mij" door "Ik straal liefde uit"


Vervang "Ik ben niet creatief" door "Ik ontdek talenten waarvan ik niet eens wist dat ik ze bezat"


Vervang "Ik heb een rotjob" door "Er gaan voortdurend nieuwe deuren voor me open en ik leer bij"


Vervang "Ik ben niet goed genoeg" door "Er treden positieve veranderingen door in mijn leven"


Onthoud dat je je geen zorgen hoeft te maken over elke gedachte die je denkt. Als je voor het eerst je gedachten begint te veranderen en aandacht gaat besteden aan wat je denkt, zul je schrikken van de hoeveelheid negatieve gedachten die je gewend bent te denken. Betrap je jezelf op een negatieve gedachte zeg dan tegen jezelf : "Dit is een achterhaalde gedachte". Bedenk daarna zo snel mogelijk een positieve gedachte die de plaats kan innemen van de negatieve gedachte.


Deel bij aanvang je affirmaties niet met mensen die hun bedenkingen hebben tegen deze ideeën totdat je het gewenste resultaat hebt bereikt. Op een dag zullen je vrienden en vriendinnen zeggen: "Wat verandert er veel in je leven en wat ben jij veranderd! Je bent zo mild en positief. Het zit je precies mee, hoe doe je dat toch !"


Spreekt deze aanpak je aan, lees dan meer in :

 

Hay, Louise (2003). Je kunt het ! Hoe je affirmaties kunt gebruiken om gelukkig(er) te worden. Groningen : Uitg. De Zaak

Hay, Louise (1993). Je kunt je leven helen. BOEK WERKBOEK Groningen: Uitg. De Zaak.

Hay, Louise (1996). Leef nu! Groningen: Uitg. De Zaak.

Hay, Louise (2010). Je gedachten te hulp roepen. Groningen : Uitg. de Zaak.