Werking

Werking

AFSPRAKEN - BETALING

 


Een eerste afspraak wordt telefonisch gemaakt. Als ik in gesprek ben, kan ik niet steeds uw telefoonoproep beantwoorden. Dank voor uw begrip. Probeer het later opnieuw.

Alle consultaties vinden plaats na afspraak. Gelieve rekening te houden met een wachttijd voor uw eerste afspraak.

Wanneer je een afspraak niet kan nakomen, reken ik erop dat u mij minimum 48 uur vooraf telefonisch verwittigd. Op deze manier kan een andere patiënt de vrijgekomen consultatietijd benutten. Ook de vraag tot wijziging van een afspraak dient tijdig te gebeuren. Een consultatie die minder dan 24 uur op voorhand geannuleerd wordt, wordt volledig in rekening gebracht.

De betaling dient contant te gebeuren na iedere consultatie.

Een aantal mutualiteiten betalen een beperkt gedeelte terug voor een beperkt aantal sessies. Voor meer informatie richt je  tot je eigen mutualiteit.

Ik doe mijn best om u zo goed mogelijk te begeleiden. Uiteraard heb ik begrip voor iedere individuele situatie maar ik hoop  dat u begrijpt dat deze praktische afspraken nodzakelijk zijn om onze taak haalbaar te maken.

VERTROUWENSRELATIE - BEROEPSGEHEIM


Psychotherapie houdt een wederzijds engagement in.

Bij aanvang van de therapeutische begeleiding onderschrijven therapeut en cliënt een engagementsverklaring waarin wederzijdse afspraken helder worden gesteld.

Als therapeut draag ik geen pasklare oplossingen aan, maar schep, in de vertrouwensrelatie, de voorwaarden waarbinnen je jouw eigen oplossingen en waarden kan hervinden. De cliënt neemt de eigen verantwoordelijkheid op voor het veranderingsproces.

Als psycholoog ben ik steeds gebonden aan mijn beroepsgeheim.


De verwijzer zal binnen het kader van een goede samenwerking, na akkoord van de patiënt, op de hoogte gebracht worden van de aanmelding en het verdere verloop van de begeleiding.

FREQUENTIE - DUUR

Het bepalen van de frequentie van contact en de duur van de begeleiding gebeurt steeds in onderling overleg, evenals het afronden van de therapie.              De frequentie en de duur zijn afhankelijk van het probleem en de ernst.

Soms is het aangewezen bij aanvang wekelijks op gesprek te komen.

Vaak wordt er 2 weken tussen de sessies gelaten om voldoende tijd te hebben om te werken met de opdrachten en/of wanneer het probleem minder acuut wordt.

Een therapiesessie duurt maximum 1 uur.