Opdrachten

Opdrachten

Een therapeutische sessie kan vaak zinvol aangevuld en ondersteund worden met opdrachten voor thuis. Bij aanvang kunnen dit vragenlijsten zijn over basisgegevens en klachten. De therapie houdt niet op bij het verlaten van de therapieruimte. Indien wenselijk kan ik afspraken met u maken over wat u thuis kan doen aan uw eigen therapie. 


De opdracht (het huiswerk) kan van alles zijn :


registratie-oefeningen (angstthermometer) en schrijfopdrachten doen, bijhouden van een dagboek ivm. eten, slapen, gebruik van middelen, specifieke psychodiagnostisch testmateriaal invullen, afspraken uitvoeren, naar bepaalde mensen of plaatsen toegaan, reflectiemomenten inbouwen, een artikel of boek lezen, enz.


Het huiswerk wordt steeds door u en mij samen afgesproken en u zult steeds gevraagd worden of u met het huiswerk akkoord gaat. Zo ja, doe het dan regelmatig en zorgvuldig en doe vooral iets niet als u vaststelt dat het te moeilijk is of te veel of te ingewikkeld. Tijdens de volgende afspraak wordt het huiswerk altijd besproken. Niet alle huiswerkopdrachten zullen aanvankelijk even succesvol kunnen worden uitgevoerd. Jouw informatie hierover leert ons beiden veel en kan gewoonweg opnieuw meegenomen worden in de begeleiding.


Soms zal ik belangrijke afspraken met u willen vastleggen in de vorm van een contract. Het zijn geen officiële stukken, ze zijn louter bestemd voor u en mij.Het nut daarvan is tweeërlei : het is een exacte omschrijving van wat door u en mij gedaan zal worden en kan voor u als een extra motivator dienen...