Hulpvragen

Hulpvragen

 

  • Persoonlijke levensvragen (identiteit, zelfvertrouwen, spanning, stress, burn-out, angst, depressie, trauma, zingeving,….)
  • Vragen rond relaties (vastlopen in relaties, communicatie, sociale vaardigheden, conflicthantering, relatieproblemen met kinderen, ouders, partner en/of omgeving, de derde in de relatie, ...)
  • Vragen bij je eetpatroon (anorexia, boulemia, ….)
  • Vragen rond seksualiteit (seksuele identiteit, vruchtbaarheid, misbruik, beperkingen in het seksueel verlangen en functioneren, menopauze,..)
  • Verlieservaringen (woonomgeving, vrienden, werk, ziekte, overlijden, scheiding,…)
  • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische verklaring.
  • Het gevoel vast te lopen in je leven (moeite met het hanteren van emoties, overmatig twijfelen, niet durven kiezen,…)
  • Persoonlijk groeitraject : coaching (verandering, verdieping, reflectie over pers. leven)

 

Voor andere hulpvragen en bijkomende info kan u de praktijk contacteren.

 

Patricia Meyntjens

Psychotherapie - Echtpaarbegeleiding - Seksuologie

Alle rechten voorbehouden - Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur worden verveelvoudigd - © 2019 - Privacyverklaring