Hulpvragen

Hulpvragen


 

Persoonlijke levensvragen (identiteit, zelfvertrouwen, spanning, stress, burn-out, angst, depressie, trauma, zingeving,….)

Vragen rond relaties (vastlopen in relaties, communicatie, sociale vaardigheden, conflicthantering, relatieproblemen met kinderen, ouders, partner en/of omgeving, de derde in de relatie, ...)

Vragen bij je eetpatroon (anorexia, boulemia, ….)

Vragen rond seksualiteit (seksuele identiteit, vruchtbaarheid, misbruik, beperkingen in het seksueel verlangen en functioneren, menopauze,..)

Verlieservaringen (woonomgeving, vrienden, werk, ziekte, overlijden, scheiding,…)

Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische verklaring.                                                       

Het gevoel vast te lopen in je leven (moeite met het hanteren van emoties, overmatig twijfelen, niet durven kiezen,…)

Persoonlijk groeitraject  : coaching  (verandering, verdieping, reflectie over pers. leven)


Voor andere hulpvragen en bijkomende info kan u de praktijk contacteren.