COVID-19

Nieuwsflash: Zorgcontinuïteit in tijden van COVID-19

Last updated on

17:50:23

24 september 2020


 
Werken in de Lege Veldkantlaan:


Vanaf 14 september 2020 worden er straatwerken uitgevoerd. De praktijk zal bereikbaar blijven. Tijdens de werkuren kan de straat tijdelijk onderbroken worden voor doorgaand verkeer, maar minstens één toegang  via Lintsesteenweg of via Wanninckhove, blijft open. Indien nodig kan u eenvoudig en vlot parkeren in Wanninckhove.Live-consultaties genieten onze voorkeur mits het strikt in acht nemen van de hygiënische maatregelen. 

Mondmaskers zijn verplicht bij het binnen komen en buiten gaan.

De optie voor tele-of videoconsultatie blijft.Wij vragen:


Alvorens u naar de consultatie komt, hebben we een aantal noodzakelijke vragen. Uiteraard wordt die informatie met de nodige zorg en beroepsgeheim ontvangen.


 • Ben je minder dan 14 dagen geleden positief getest op COVID-19?
 • Heeft een bij jou inwonend gezinslid de voorbije 14 dagen COVID-19 doorgemaakt, of is hij of zij nu besmet?
 • Ben je de voorbije dagen in thuisisolatie geplaatst?
 • Heb je de afgelopen dagen één van de volgende symptomen gehad, samen met koorts (hoger dan 37,3 C)? Hoesten-niezen, geur en/of smaakverlies?
 • Voel je je ziek of voelt een familielid of naaste collega zich ziek?


Is het antwoord op één van bovenstaande vragen 'JA'? Dan kan je niet naar de consultatieruimte komen en moeten we je afspraak uitstellen of kan je een tele- of videoconsultatie aanvragen. Neem hiervoor contact op met de praktijk. 


Wij nemen volgende gepaste maatregelen:


 • We zorgen voor goede hygiëne in de wachtkamer en tijdens de consultaties
 • We vragen uitdrukkelijk handen te wassen en te ontsmetten (ontsmettingsmiddel beschikbaar)
 • Wij vermijden fysiek contact (minimum 1,5 meter afstand houden, elkaar op afstand begroeten);
 • Wij dragen een mondmasker  bij het binnen- en buitengaan
 • Wij moedigen mensen aan buiten of  in de auto te wachten tot het aanvangsuur van de consultatie
 • Kom alleen of als therapieduo naar de consultatie (geen derden) en breng geen overbodige zaken mee (draagtassen, boekentassen, jassen, sjaals, paraplu's, enz.)
 • Dranken: Tijdens de komende periode zullen tijdens de consultatie geen koude of warme dranken meer worden aangeboden
 • Papieren zakdoekjes: die voor u beschikbaar zijn, kan u hier niet achterlaten en dient u zelf terug mee te nemen.
 • Dagelijkse mogelijkheid om te mailen: u kan uw vragen of bekommernissen mailen op het mailadres van de praktijk. Tijdens de werkdagen zullen deze worden beantwoord in volgorde van hoogdringendheid.Mijn telefonische infomomenten zijn:

Maandag - Dinsdag en Vrijdag van 12u30-15u   


Werken in de Lege Veldkantlaan:


Vanaf 14 september 2020 worden er straat werken gedaan uitgevoerd. De praktijk zal bereikbaar blijven. Tijdens de werkuren kan de straat tijdelijk onderbroken worden voor doorgaand verkeer, maar minstens één toegang  via Lintsesteenweg of via Wanninckhove, blijft open. Indien nodig kan u eenvoudig en vlot parkeren in Wanninckhove.


 

Toename psychische belasting voor individuen en gezinnen

 

De aanhoudende onzekerheid en de heropflakkering  van het virus, kan net die extra trigger zijn nodig voor de doorbraak van sluimerende psychische problemen. Nu gezinnen verplicht meer tijd met elkaar moeten doorbrengen, er meer professionele werkonzekerheid is, kan dat voor stijgende spanningen zorgen. We moedigen iedereen aan zich aan een normaal dag-nacht ritme te houden en gezond te leven. Wissel routinetaken af met ontspanning, test je veerkracht en je vermogen tot acceptatie, doe eens iets buiten je comfortzone, blijf bewegen, trek het bos in en hou contact met je familie, naasten en buren. Dit alles om stemmingschommelingen, onzekerheid en rusteloosheid het hoofd te bieden. Desondanks kunnen stijgende spanningen in gezinnen  in sommige gevallen ontaarden in geweld. Niet enkel fysiek, maar ook psychologisch, economisch en zelfs seksueel. Wij roepen dan ook op tot waakzaamheid.


We ontvangen meer meldingen over familiale en relationele spanningen, conflicten, partnergeweld, middelengebruik en seksuele acting-out. Wees dus extra waakzaam op stress-gerelateerde signalen als  prikkelbaarheid, angst, concentratieproblemen, lusteloosheid, verdoofd gevoel, slaapproblemen en middelengebruik bij jezelf en anderen. We doen een appèl op ieders burgerzin om tevens oog te hebben voor het sociaal netwerk rondom belangrijke derden; door de crisis kan dit netwerk snel krimpen en dit niet enkele bij ouderen.

 

 

Het Vlaamse expertisecentrum kindermishandeling, de Family Justice Centers en 1712 delen die bezorgdheid. De Vlaamse hulplijnen voor geweld blijven in deze tijden dan ook open.

 

Ook als je zelf geen slachtoffer bent maar een vermoeden hebt dat iemand in uw buurt slachtoffer is, roepen we op om dit te melden.


 

Mogelijke hulplijnen om te bellen, chatten of mailen:

 

106  Tele-Onthaal of chat via     tele-onthaal.be

102   Kinderen-en Jongerentelefoon Awel  

1712 Vragen over geweld 

1712 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 

1813 Zelfmoordlijn 

Nupraatikerover.be (voor minderjarigen die willen chatten over emotioneel, fysiek, seksueel geweld)

 

0492 13 47 14  Mobiel Crisisteam Multiversum

CGG VAGGA blijft telefonisch en digitaal operationeel 

 

Waardevolle links:

 

Autismespectrumstoornissen en corona

 

Psychologische gevolgen van quarantaine


Waardig afscheid nemen van op afstand


Kinderen informeren en betrekken bij het overlijden van een naaste in coronatijd


Deze afspraken zullen worden geactualiseerd in functie van toekomstige evoluties.

Last updated on

22:40:22

zondag 15 maart 2020

Naar aanleiding van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad heb ik, als hulpverlener en eerstelijnspsycholoog, de missie om, namens de Psychologencommissie, volgende adviezen uit te dragen. Naast algemene richtlijnen geven we ook specifieke richtlijnen voor de werking van onze psychologenpraktijk.

 

De Nationale Veiligheidsraad kondigde op 12 maart 2020 een serie van drastische maatregelen aan die het dagelijkse leven sterk beïnvloeden. Dit heeft impact op gemoedsrust en welbevinden. De reden voor deze maatregelen is niet het onmiddellijke gevaar voor de eigen gezondheid (met uitzondering van kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met chronische aandoeningen of een verminderde weerstand), maar wel de verdere verspreiding van het virus controleerbaar houden. Dit is belangrijk opdat ons gezondheidssysteem niet overbelast zou raken. Het is dus van het grootste belang dat deze richtlijnen strikt toegepast worden.


Algemene richtlijnen met betrekking tot communicatie en gedragsverandering  

 

 • Houd het juiste perspectief: Op dit moment zijn er twee reële bedreigingen:
 1. Kwetsbare groepen:het virus is wel degelijk bedreigend voor een aantal groepen in onze samenleving, met name de ouderen (65 +) en mensen die al verzwakt waren (bv. door een andere medische aandoening). Hen dienen we te beschermen.
 2. Overbelasting van het gezondheidssysteem:er is een reële dreiging dat ons gezondheidssysteem overbelast gaat worden. Hierdoor zou essentiële basiszorg niet meer verleend kunnen worden door de uitval van onze eerstelijnshulpverleners of hierdoor zouden mensen niet meer kunnen opgenomen worden in onze ziekenhuizen. We kunnen besmetting wellicht niet voorkomen, maar we kunnen wel degelijk de besmettingspiek uit, en afvlakken, waardoor een dergelijke overbelasting vermeden kan worden. Er is dus geen onmiddellijk (rechtstreeks) gevaar voor je eigen gezondheid (als je nog niet besmet bent) en de regels strikt opvolgt en deze ook oplegt en 'eist' van je omstaanders!


 • Zorg dat je de feiten juist hebt: in een periode van ongerustheid weten we dat er al snel “fake news” zal circuleren. Vanuit psychologisch onderzoek weten we dat wanneer mensen ongerust zijn, ze een cognitieve bias zullen vertonen en eerder zullen letten op elementen die onrustwekkend zijn, waarna ze deze vervolgens zullen uitvergroten. Maak gebruik van de officiële en objectieve informatie van de overheid:op informatienummer ; 0800/14.689 of  www.info-coronavirus.be 
 • Praat erover met je kinderen: zeker nu de lessen, jeugd- en sportactiviteiten opgeschort worden, raken deze maatregelen ook de kinderen. Praat er over met hen met eerlijke en leeftijdsadequate informatie. Ouders kunnen hun kinderen helpen omgaan met stress en onrust door hen te laten focussen op dagelijkse routine. Denk er aan dat kinderen naar hun naaste volwassenen kijken als rolmodel over hoe om te gaan met deze situatie.  
 • Blijf verbonden: Door verbonden te blijven met je omgeving kan je een zekere vorm van normaliteit handhaven, gevoelens delen en stress ontladen. Moedig mensen aan om officiële richtlijnen en informatie te delen met elkaar en dit om “fake news” te ontkrachten en elkaar niet nog meer ongerust te maken.
 • Zoek professionele hulp: merk je dat je overweldigd wordt door gevoelens van onrust, angst en dat deze je dagelijkse leven (werk, persoonlijke relaties) verstoren. Zoek dan contact met een professional uit de geestelijke gezondheidszorg, bij voorkeur bij een psycholoog bij jou in de buurt. Uw huisarts is de aangewezen persoon om de meest gepaste hulpverlener voor u te adviseren.  Het is erg belangrijk om op dit moment voorzieningen, zoals onze ziekenhuizen, niet verder te overbelasten.
 • Promoot persoonlijke veiligheidmensen kunnen zelf aan hun veiligheid en aan die van hun omgeving werken. Dat gevoel van zelfcontrole is belangrijk om gevoelens van onrust tegen te gaan. Dit kan door de richtlijnen van de overheid op te volgen inzake persoonlijke hygiëne (bv. handenwassen), door het naleven van omgevingsmaatregelen (bv. grotere afstand-nabijheid-radius, vermijden van groepsvorming, 1,5 meter-regel respecteren, enz.), door sociale afstand te respecteren (bv. vermijden van zich met te veel mensen in te kleine omgevingen te bevinden).
 • Het is belangrijk om de achterliggende ratio te begrijpen van bovenstaande algemene richtlijnen.

 

Richtlijnen specifiek voor onze klinische psychologenpraktijk


 • In de eerste plaats is het voor ons als eerstelijnspsycholoog-psychotherapeut belangrijk om de zorgcontinuïteit te garanderen voor onze cliënten die zorg nodig hebben. Daarnaast is het belangrijk om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Tot slot moeten we er alles aan doen om te zorgen dat ons gezondheidssysteem niet overbelast raakt

 

 • Zorgcontinuïteit gegarandeerd: er is geen advies om op dit moment de praktijk te sluiten, integendeel. Indien wij allemaal onze praktijken zouden sluiten riskeren we een overbelasting van de tweede lijn, derde lijn en de spoeddiensten. Dit dienen we ten allen tijde te vermijden!  Wij continueren onze begeleidingen.
 • Secundaire angst: naarmate maatregelen meer en meer de dagelijkse routine van mensen beïnvloeden, zal de onrust onder de bevolking mogelijks toenemen. We voorzien in ons agenda ruimte om ongeruste mensen, op advies van hun behandelde huisarts, op te vangen. Wellicht kunnen ze kortstondig geholpen worden om verdere escalatie van de angst te vermijden.
 • Bij ziekte: Indien u of uw naaste(n) ziek zijn, vragen wij uitdrukkelijk niet naar de consultatieruimte te komen om er mee zorg voor te dragen dat wij als hulpverleners onze taak kunnen blijven uitvoeren. Wie zich ziek voelt kan gebruik maken van de mogelijkheid om de gesprekssessie telefonisch of online te laten verlopen.
 • Mogelijkheid voor het gebruik van  tele-interventies: Om verdere verspreiding van het virus te vermijden, maar tegelijk de zorgcontinuïteit toch te kunnen garanderen bieden tele- en online-interventies een valabel alternatief.  Wij moedigen onze cliënten aan om sowieso voor deze optie te kiezen.
 • Beperken van verdere verspreiding van het risico: het grootste risico is op dit moment crossgenerationele contaminatie (verschillende leeftijden op één plek). Eén van de risicoplekken voor deze contaminatie is de wachtkamer.Hiervoor nemen wij volgende gepaste maatregelen:


 • We zorgen voor goede hygiëne in de wachtkamer en tijdens de consultaties
 • We nodigen mensen uit om hun handen te wassen en te ontsmetten (ontsmettingsmiddel beschikbaar)
 • Wij vermijden fysiek contact (minimum 1,5 meter afstand houden, elkaar op afstand begroeten);
 • Wij moedigen (oudere) mensen aan eventueel in de auto te wachten tot het aanvangsuur van de consultatie
 • Dranken: Tijdens de komende periode zullen tijdens de consultatie geen koude of warme dranken meer worden aangeboden
 • Papieren zakdoekjes: die voor u beschikbaar zijn, kan u hier niet achterlaten en dient u zelf terug mee te nemen.
 • Dagelijkse mogelijkheid om te mailen: u kan uw vragen of bekommernissen mailen op het mailadres van de praktijk. Tijdens de werkdagen zullen deze worden beantwoord in volgorde van hoogdringendheid.Dit zijn de afspraken en richtlijnen zoals ze momenteel voorgeschreven zijn door de Psychologencommissie. Deze afspraken zullen worden geactualiseerd in functie van toekomstige evoluties.

Patricia Meyntjens